Logo

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

İklim Değişikliği Kongresi

İklim Değişikliği Kongresi

İklim Değişikliği Kongresi
İklim Değişikliği Kongresi
İklim Değişikliği Kongresi
Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği TAM METİN BİLDİRİ göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri özeti, 300-500 kelime aralığında olmalıdır. 
 • Kongre dili Türkçe/İngilizce dir. Bu sebeple gönderilen çalışmalar İngilizce özet başlık olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Microsoft Word programında A4 sayfa boyutunda, Time News Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak iki yana yaslı yazılmalı; 1,5 satır aralığı ve 2,5 kenar boşlukları olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Bildirinin başlığı,  İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır.  
 • Yazar(ların) adı ve soyadı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın ve 12 punto ile yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.
 • Akademik unvan/kurum, yazarın ad ve soyadının altında, parantez içinde ve sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve 12 punto ile yazılmalıdır.
 • E-posta adresi, kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır.
 • ORCID ID, Yazarların ORCID bilgisi yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin sonuna, konunun temel kavramlarını yansıtan en az üç anahtar kelime
 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış olan bildiri özetleri Kongre web  ana sayfadaki “Bildiri Gönder” bölümünden yüklenmelidir.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi  15 Ekim 2022’dir.
 • Bildiri özetleri ve Tam metinleri hazırlanırken II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi Bildiri Hazırlama, Değerlendirme Yönergesinden yararlanılabilir. 

1. AŞAMA – ÖZET GÖNDERME

Özet metinlerin kongre sekretaryasına son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Özet değerlendirme süreci en çok 15 gün sürmektedir. 

Bildiri göndermeden önce web sitesinde yer alan Bildiri Hazırlama Yönergesini  inceleyiniz.

2. AŞAMA – BİLGİLENDİRME

Özet metninin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgilendirme mailinin sekretarya tarafından gönderilmesi sağlanacaktır.

3. AŞAMA KABUL/RED YAZISI

Yedi gün içinde hakem değerlendirme sonucunun bildirilmesi sağlanacaktır. Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir.

4. AŞAMA- TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak tam metin göndermek isteyenler, kongre bildiri hazırlama yönergesi doğrultusunda hazırladıkları tam metinleri web sayfası üzerinden göndereceklerdir. Bildiri tam metinleri değerlendirildikten sonra kongre tam metinler kitabında yayımlanacaktır.

5. AŞAMA – KESİN KAYIT

Kongreye kesin kaydın yapılması; kongreye kesin kayıtlar 12 Kasım 2022 tarihine kadar web sitesi üzerinden kongre katkı payı ödenmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Kesin kayıt için ödemeler web sitesi üzerinden kredi kartıyla veya havale yoluyla gerçekleştirilebilir.

6. AŞAMA- ONLİNE KONGRE İÇİN ŞİFRELERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye kesin kayıt yaptıranların online kongre platformuna kayıtları yapılarak giriş şifreleri katılımcıya gönderilecektir. Katılımcılar kongre süresince bu şifreleri kullanarak bütün sunumları izleyebilecek ve bildirilerini sunabileceklerdir.

7. AŞAMA – BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Online kongre platformu üzerinden kongre programı doğrultusunda katılımcılar bildirilerini sunacaklardır. 

Kongrede  sunulmamış olan bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaktır. Sunulmayan bildiriler için ücret iadesi yapılmamaktadır.

8. AŞAMA – KATILIM SERTİFİKALARI

Elektronik ortamda hazırlanmış olan kongre katılım sertifikaları ve teşekkür belgeleri  kongre web sayfasından indirilebilecektir.

9. AŞAMA – KİTAPLARIN HAZIRLANMASI

Kongre sonrasında kongre bildiri özetleri kitabı ve tam metin kitabı hazırlanarak katılımcıların kullanımına sunulacaktır.

Konuşma Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Health Climate Congress
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?