Logo

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

Kongre Ana Konuları

Kongre Ana Konuları

 • İklime Duyarlı Mevzuatlar
 • İklim Değişikliği ve Göç
 • İklim Dostu Kentler
 • İklim Değişikliği ve Hastalık Yükü
 • Karbon Borsası ve Karbon Ayak İzi
 • İklim Değişikliği Farkındalığı
 • İklim Değişikliği Eğitimi
 • İklim Değişikliği ve Inovasyon
 • İklim Dostu Ulaşım
 • Sıfır Emisyon
 • Sıfır Atık
 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
 • İklim Değişikliğinde Teknolojik Çözümler
 • Dijital Dünyanın İklime Duyarlı Gelişimi
 • İklim Değişikliği ve Metaverse
 • İklim Değişikliği ve Kadın
 • İklim Değişikliği ve Çocuk
 • İklim Değişikliği ve Yaş Alanlar
 • İklim Değişikliği ve Etkilenebilirliği Yüksek Gruplar
 • İklim Değişikliği ve Yoksulluk
 • İklim Değişikliği ve Eşitsizlikler
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Araştırmaları
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Kitapları
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Projeleri
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Programları
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Akıllı Sistemleri
 • İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Sağlık İlişkisinde Yeni Tanımlar
 • İlaç Sektörünün İklim Değişikliğine Yanıtı
 • Hastanelerin İklim Değişikliğine Yanıtı
 • İklim Değişikliğinin İnşaat, Yapı, İklimlendirme, Sanayi, Lojistik, Mimari Etkileri
 • İklim Değişikliği ve Konut Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve İş Sağlığı
 • Sağlık Personelinin İklim Değişikliğine Yanıtı
 • İklim Değişikliğinde Ulusal Azaltım Planları
 • İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerine Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirme
 • İklim, Sağlık ve Ekonomi
 • İklim, Sağlık ve Güvenlik
 • İklim, Sağlık ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • İklim, Sağlık ve Kent Konseyleri
 • İklim, Sağlık ve Belediyeler
 • İklim Değişikliği ile İlişkilendirilen Disiplinlerarası, Sektörlerarası Her Konu
 • İklim Değişikliğini Sağlıkla İlişkilendirilen Disiplinlerarası, Sektörlerarası Her Konu
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Sosyal Medyası
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Sanatı
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri
 • Uzay ve İklim Değişikliği
 • Gezegen Sağlığı
 • Güneşin Ultraviyole Radyasyon Etkisi ve Sağlık
 • Kıyı ve Ada Şehirlerinde Sağlık
 • İklime Duyarlı Hastalıklar
 • Sağlığın İklim Belirleyicileri
 • Erken Uyarı Sistemleri
 • İklime Duyarlı Sektörler
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Gönüllüleri
 • İklim Değişikliği
 • İklim Değişikliğine Hazır Olma
 • İklim Değişikliğinde Azaltım  
 • İklim Değişikliğine Uyum
 • İklim Değişikliği ve Dirençlilik
 • İklim Değişikliğine Yönelik Sektörel Gelişmeler
 • İklim Değişikliği ve Etkilenebilirlik
 • İklim Değişikliği ve Kırılganlık
 • İklime Dayalı Veri Toplama
 • İklim, Sağlık, Etkilenebilirlik ve Risk Analizleri
 • İklim Değişikliği ve Politikalar
 • İklim Değişikliği ve Sağlıkta Ulusal Kuruluşlar
 • İklim Değişikliği ve Sağlıkta Uluslararası Kuruluşlar
 • İklim Değişikliği ve Sağlığın Geliştirilmesi
 • İklim Değişikliğinde Ulusal Uyum Planları
 • İklim Değişikliğinde Yerel Uyum Planları
 • Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
 • Her Politikada Sağlık
 • İklim ve Sağlıkta Akademi
 • İklim ve Sağlıkta Araştırma
 • İklim ve Sağlıkta Göstergeler, İzleme ve Raporlama
 • İklim ve Sağlıkta Finasman
 • İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri ve Sigorta Sistemleri
 • İklim ve Sağlık Alanında İnsan Gücü
 • İklimsel Afetler
 • İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri
 • İklim Değişikliği ve Bulaşıcı Hastalıklar
 • İklim Değişikliği ve Vektörler
 • İklim Değişikliği ve Su
 • İklim Değişikliği ve Ultraviyole Radyasyon
 • İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği
 • İklim Değişikliği ve Gıda
 • İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Şehir Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Turizm Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Tarım
 • İklim Değişikliği ve Enerji
 • İklim Değişikliği ve Ulaşım
 • İklim Değişikliği ve İletişim
 • İklim Değişikliği ve Turizm
 • İklim Değişikliği Modellemeleri
 • İklim Değişikliği Senaryoları
 • İklim Değişikliği Veri Tabanları
 • İklim Değişikliği Araştırma Yöntemleri
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Yönetimi
 • İklim Değişikliği ve Sağlık İlişkisini Ölçmek
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Okuryazarlığı
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Medyası
 • İklim Değişikliğinde Yerel Azaltım Planları
Konuşma Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Health Climate Congress
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?