Logo

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

İklim Değişikliği Kongresi
İklim Değişikliği Kongresi

TEMA: İklim Değişikliği, Azaltım, Uyum, Dirençlilik ve Sektörel Gelişmeler

Prof. Dr. E. Didem Evci KİRAZ

Kıymetli Katılımcılar;

Tüm sektörler sağlıklı ve güvende olursa, sağlık sektörü de rahat bir nefes alacaktır. Sağlık sektörü de, iklim değişikliği karşısında kendini geliştirmelidir. Kongre, sağlık sektörünün diğer sektörlerle kendisini kıyaslamasını, işbirliği kurmasını ve deneyim paylaşmasını sağlamak için önemli bir platform olacaktır.

Akademisyenler için kongre, yaptıkları veya planlamakta oldukları çalışmaların sağlık ve iklim ilişkisinin hangi aşamasına etki edeceğini gösterecektir.

Yerel yönetimler kongreye en güncel çalışmaları ile katılabileceklerdir. Şu an tüm yerel yönetimler iklim değişikliği ile mücadelede politika üretmektedirler.
Öğrenciler, şehir sakinleri, sivil toplum kuruluşları sektör, akademisyen ve yerel yönetimlerden beklentilerini karşılıklı tartışma şansını yakalayacaklardır. Beklemek yetmez, “haydi birlikte yapalım” diyerek, yeni projelerin tohumlarını da atabileceklerdir.

Ulusal ve uluslararası sağlık ve iklim çalışmaları yürüten kurum, kuruluş ve profesyoneller tüm tarafların bir arada olduğu bu kongrede, geleceğin planlanması ve sürdürülebilirlik açısından yeni bakış açılarını yakalayabileceklerdir.

Hepinize ihtiyacımız var, dirençli toplumlar ayakta kalacaktır. Herkes için sağlıklı iklim dileğiyle, Kasım 2022’de buluşalım.

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
Kongre Ekibi Başkanı

Tüm sektörler sağlıklı ve güvende olursa, sağlık sektörü de rahat bir nefes alacaktır. Sağlık sektörü de, iklim değişikliği karşısında kendini geliştirmelidir. Kongre, sağlık sektörünün diğer sektörlerle kendisini kıyaslamasını, işbirliği kurmasını ve deneyim paylaşmasını sağlamak için önemli bir platform olacaktır.

Akademisyenler için kongre, yaptıkları veya planlamakta oldukları çalışmaların sağlık ve iklim ilişkisinin hangi aşamasına etki edeceğini gösterecektir.

Yerel yönetimler kongreye en güncel çalışmaları ile katılabileceklerdir. Şu an tüm yerel yönetimler iklim değişikliği ile mücadelede politika üretmektedirler.
Öğrenciler, şehir sakinleri, sivil toplum kuruluşları sektör, akademisyen ve yerel yönetimlerden beklentilerini karşılıklı tartışma şansını yakalayacaklardır. Beklemek yetmez, “haydi birlikte yapalım” diyerek, yeni projelerin tohumlarını da atabileceklerdir.

Ulusal ve uluslararası sağlık ve iklim çalışmaları yürüten kurum, kuruluş ve profesyoneller tüm tarafların bir arada olduğu bu kongrede, geleceğin planlanması ve sürdürülebilirlik açısından yeni bakış açılarını yakalayabileceklerdir.

Hepinize ihtiyacımız var, dirençli toplumlar ayakta kalacaktır. Herkes için sağlıklı iklim dileğiyle, Kasım 2022’de buluşalım.

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
Kongre Ekibi Başkanı

Konuşma Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Health Climate Congress
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?