Logo

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

Sağlık ve iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak, akademik düzeyde bilgi ağı kurabilmek, özel sektör girişimleriyle kamu çalışmalarını senkronize etmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi’nin ikincisi 28-29-30 Kasım 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

II.Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi (IHCC) paydaşlık koşulları aşağıya eklenmiştir. Kongreye paydaş olarak destek vermek isteyen kurumlar organizasyon sekretaryası ile iletişime geçebilir. Değerli desteğinize teşekkür eder, bu  önemli bilimsel etkinlikte birlikte olmayı dileriz.

Kongrenin Teması: “İklim Değişikliği, Azaltım, Uyum, Dirençlilik ve Sektörel Gelişmeler”

Kongre Katılımcıları:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, İl-İlçe Belediyeleri)
 • Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler
 • Alanında Uzman Kişiler
 • Özel Firmalar
 • Sivil Toplum Kuruluşları

II.Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi Paydaşlık Koşulları:

 • Kongre organizasyonuna isteyen Üniversiteler, ilgili kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Birlikleri, sivil toplum kuruluşları, özel firmalar paydaş olabilmektedir.
 • Kongrenin paydaşı olan Kurumların başkanları kongre onur kurulunda temsil edilmektedir.
 • Kongrenin paydaşı olan kurumların logoları kongre tanıtım materyallerinde ve web sitesinde yer alacaktır.
 • Paydaş olan kurumlardan kurum personelinin kongreye katılması ve kongrede temsil edilmesi beklenmektedir.
 • Paydaş olan kurumlardan; kurumlarının kongre başlıkları ile ilgili aktivitelerini anlatan bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Paydaş olan kurumlardan; İsteğe bağlı olarak; Bir Oturumda uzman, belediye temsilcisi ve özel sektör temsilcisi şekline yer alabilirler.
 • Kongreye paydaş olan kurum ve kuruluşlar kongre web sayfasında sanal stant açabilir ve faaliyetlerini ve projelerini tanıtabilirler.
 • Kongreye paydaş olan kurumlar; İsteğe bağlı olarak Kongredeki bazı etkinliklere sponsor olabileceklerdir.

Fuar alanında oluşturulan stantları ziyaret etmek için  https://healthclimatecongress.org/fuaralani/

Konuşma Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Health Climate Congress
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?