Logo

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

AÇIK RIZA METNİ

Sayın Kullanıcı,

ABART AJANS, MİMARLIK, İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. İşbu açık rıza metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır.

Müşteri – Katılımcı Aydınlatma Metnimizde belirtildiği üzere; kişisel verileriniz, organizasyona katılım sağlayabilmeniz için, organizasyonu düzenleyen Kurum ile yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. Şirketimiz aracılığıyla düzenlenen çevrimiçi organizasyon kapsamında oluşturduğunuz kullanıcı profili ile şahsınıza ait, kimlik bilgisi (ad soyad, TC Kimlik No, vergi no), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres) mesleki deneyim bilgisi (meslek), müşteri işlem (işlem kodu), işlem güvenliği bilgisi (kullanıcı adı, parola, IP Adresi); veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.  Bu kişisel veriler dijital olarak elde edilmekte, Şirket’in yurtiçinde bulunan serverlarında kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Kullanıcı profilini oluşturarak, işbu profile konu edilen kişisel verilerin Şirket’in yurtiçinde bulunan serverlarında kullanıcı müdahalesi olmaksızın muhafaza edilmesine açık rızanızla onay vermektesiniz.

Şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olduğu ve/veya Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli hallerde; kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı yetkili kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız tedarikçilerimiz, işbirliği yaptığımız ve her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Konuşma Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Health Climate Congress
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?